Pane, daj mi silu zmeniť ...
Sufi Bayazid rozprával o sebe samom: Za mlada som bol revolucionár a moja modlitba vyzerala takto: „Pane, daj mi silu, aby som zmenil svet.“
Postupne ako som sa stával dospelým a uvedomil som si, že uplynula polovica života a nebol som schopný zmeniť ani jedného človeka, zmenil som svoju modlitbu a začal som hovoriť: „Pane, udeľ mi milosť, aby som premenil tých, ktorí sa so mnou stretávajú. Hoc len svoju rodinu a svojich priateľov. Tým sa uspokojím.“
 
Teraz, keď som už starý a moje dni sú už spočítané, začal som chápať, aký som bol hlúpy. A moja jediná modlitba je takáto: „Pane, daj mi milosť, aby som zmenil seba samého.“ Keby som sa takto modlil od začiatku, nepremárnil by som si život.
 
Anthony de Mello: Spev vtáka, Kňazský seminár sv. Gorazda  
 
Zdroj: www.christ-net.sk