Zoznam svätých omší
Lumen - Pravidelné aktivity

Gréckokatolícke bohoslužby

Kostol sv.Štefana, Párovce
nedeľa o 10.00 h
 

Rímskokatolícke bohoslužby

UPC pod Zoborom
nedeľa o 21:00 h
pondelok o 20:00 h
utorok o 2O:00 h
 
Kostol sv.Petra a Pavla, Františkáni
pondelok-sobota o 6.30 h, 18.30 h (streda Univerzitná), nedeľa o 7.00 h, 8.30 h, 10.00 h, 11.15 h (v maďarskej reči) a o 18.30 h

Kostol sv.Ladislava - Piaristi
pondelok-sobota o 7.00 h, 12.15 h a o 18.00 h, nedeľa o 7.00 h, 8.30 h, 10.00 h, 11.15 h (detská omša) a o 18.00 h
 
Čítaj viac :)
 
Katedrálny chrám - bazilika sv.Emeráma-Nitriansky hrad
pondelok-sobota o 7.30 h, nedeľa o 7.00 a o 9.00 h
 
Kostol Navštívenia Panny Márie na Farskej ul., Kláštor
pondelok-sobota o 6.00 h, 7.00 h, 16.15 h, nedeľa o 6.00 h, 7.30 h, 9.00 h, 10.30 h (detská omša) a o 16,15 h

Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kalvária
pondelok-sobota o 6.30 h a 19.00 h, nedeľa o 7.00 h, 9.00 h a 10.30 h (detská omša)

Kaplnka v nemocnici
pondelok-piatok o 15.30 h, nedeľa o 10.30 h

Kostol sv.Gorazda, Klokočina
pondelok-piatok o 6.30 h a 18.00 h, nedeľa o 6.30 h, 8.00 h, 9.30 h, 11.15 h a o 18.00 h

Kostol sv.Martina, Chrenová
pondelok-sobota o 6.30 h, 17.30 h, nedeľa o 6.30 h, 8.00 h, 9.30 h (detská omša), 11.00 h a o 17.30 h

Kostol sv.Urbana, Čermáň
pondelok-piatok o 18.00 h, nedeľa o 8.00 h a o 10.00 h

Kostol sv.Františka Xaverského, Dražovce
pondelok-štvrtok o 7.00 h, denne o 18.00 h, sobota o 7.00 h, nedeľa o 8.00 h a o 11.00 h

Kostol Janíkovce
pondelok-piatok o 18.00 h, nedeľa o 7.30 h a o 11.00 h

Kostol Narodenia Panny Márie, Horné Krškany
piatok o 17.00 h, nedeľa o 9.00 h

Kostol sv.Ondreja, Dolné Krškany
pondelok-utorok o 17.30 h, streda o 7.00 h, štvrtok o 17.30 h, piatok o 18.00 h, sobota o 7.00 h, nedeľa o 7.30 h a o 10.30 h

Kostol Všetkých Svätých, Kynek
utorok, štvrtok o 18.00 h, nedeľa o 9.15 h

Kostol sv.Cyrila a Metoda, Mlynárce
pondelok, streda, piatok o 18.00 h, nedeľa o 8.00 h a o 10.30 h

Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Párovské Háje
streda o 18.00 h, nedeľa o 11.00 h, každý prvý piatok v mesiaci o 19.00 h

Kaplnka sv.Vincenta, Šindolka
pondelok-sobota o 6.25 h, nedeľa o 9.00 h

Kostol sv.Imricha, Štitáre
streda o 19.30 h, nedeľa o 9.00 h alebo 10.30 h (podľa vyhlásenia)

Kostol sv.Urbana, Zobor
streda,piatok o 16.30 h, nedeľa o 8.00 h a o 11.15 h

Kaplnka sv.Svorada, Liečebný ústav Zobor
streda o 15.45 h, nedeľa o 11.00