Nový človek

Moja duša šťastím plesá,

Boh vytiahol svoje esá.

K zmereniu ma dneska pozval,

môj kríž k tomu svojmu zobral.

 

 Povedal mi: ´Milujem ťa,

veď si moje krásne dieťa.

Hoc hriechom si vzdialil sa mi

a vrecká máš plné slamy.

 

Zotriem z teba každú vinu

nech sa slzy šťastia rynú,

by si opäť, sťa by svätý

rozveselil moje deti.´

 

Pozvanie som neodmietol

v chrám boží som ihneď vlietol.

Tam som kľakol na kolená,

túžil cítiť čo je zmena.

 

A On sľub svoj neporušil,

všetky hriechy razom zrušil.

Moja duša ubolená

pocítila čo je zmena.

 

A tak vravím: ´Vďaka Pane!

Tvoja vôľa nech sa stane.

By som opäť lásku dával,

bolesť s Tebou prekonával.´