Ako sa to všetko začalo

LUMEN – Klub kresťanských študentov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre vznikol v roku 1993. Nevznikol preto, že to niekto prikázal, ale preto, že to vtedajší vysokoškoláci, cítiaci potrebu vytvárať a patriť do spoločenstva chceli a tešili sa z každého nového stretnutia.

 

Prvé historické „veľkostretko“ spískali 28. 09. 1993 štyria ľudkovia z pedagogickej fakulty na internátnej izbe. Výsledné číslo po príchode ostatných bolo 29. Na stretnutí sa vyzdvihla hodnota spoločenstva, ktoré upevňuje, pomáha a dáva život. Tak prišla na svet prvotná myšlienka LUMENu. Keďže počet záujemcov o stretká neustále stúpal, začalo sa uvažovať nad tým, kde usporadúvať stretnutia v budúcnosti. Do úvahy prichádzala návšteva diecéznej knižnice v seminári, rôzne besedy a prednášky s osobnosťami náboženského života, či sledovanie videoprogramov.


Ako je to dnes?

V súčasnosti je LUMEN právnickou osobou, ktorá má svoje stanovy registrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Je dobrovoľným záujmovým združením, založeným v súlade s ustanoveniami zákona o združovaní občanov. Ako občianske združenie sa snaží aj dnes svojím členom, záujemcov a ostatným sympatizantom poskytovať stretnutia s myšlienkami kresťanstva a viery. Na báze mravných zásad, solidarity vedie svojich členov k tolerancii k ostatným cirkvám, náboženským spoločnostiam a osobám bez vyznania. Ponúka priestor kresťanskej formácii študentov a ekumenické myslenie.

Klub kresťanských študentov UKF v Nitre vytvára spoločenstvo viery, nádeje a lásky, nadväzuje kontakty a spoluprácu s klubmi kresťanských študentov iných vysokých škôl. I naďalej organizuje besedy, prednášky a stretnutia s predstaviteľmi kresťanského náboženského, kultúrneho i spoločenského života a rôzne športové a kultúrne aktivity pre vysokoškolákov.

Kto sa môže stať členom?

Členom klubu sa môže stať každý študent UKF v Nitre a priaznivci klubu, členstvo je dobrovoľné.